PCCFF
<

centralizator_punctaj_final_concurs.pdf
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Anunt estimare corecta pret/ha pentru serviciile de inregistrare sistematica
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
INIS viewer - TopRO5
Urmarire cerere - ANCPI
Procedura de realizare a planului de incadrare in zona
Plan de incadrare in zona -pdf
Model cerere extras de carte funciara
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
Memrorandum privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public
Informatii suplimentare
Bilant la 31.12.2015
Buget initial la 07.01.2016
Buget rectificativ 2016
Program achizitii anual 2017
Raport activitate la 31.12.2015
Situatie cheltuieli salariale Ianuarie - Iunie 2016
__________________________________________________________________________
Anunturi
Centralizator punctaj final concurs din 21.11.2016
Tematica bibiliografie concurs asistent registrator principal debutant
Anunt concurs asistent registrator principal debutant
Lista candidati admisi concurs asistent registrator principal debutant
Centralizator punctaj interviu concurs asistent registrator principal debutant
Centralizator punctaj final concurs asistent registrator principal debutant