OCPI Braila

Centralizator consilier grad IA PNCCF 11.03.2016-17.03.2016
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
INIS viewer - TopRO5
Urmarire cerere - ANCPI
Procedura de realizare a planului de incadrare in zona
Plan de incadrare in zona -pdf
Model cerere extras de carte funciara
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
Informatii suplimentare
Anunt concurs asistent registrator principal gradul II
Tematica asistent registrator principal gradul II
Bibliografie asistent registrator principal gradul II
__________________________________________________________________________
Anunt concurs consilier cadastru gradul II
Tematica consilier cadastru gradul II
Bibliografie consilier cadastru gradul II
__________________________________________________________________________
Anunt concurs consilier economic
Bibliografie concurs consilier economic
Tematica consilier economic
__________________________________________________________________________
Lista cadidatilor admisi sa participe la concursul organizat in perioada 10.03.2016-16.03.2016
Lista candidati admisi asistent grad II
Lista candidati admisi consilier grad II
Lista candidati admisi consilier iA
_____________________________________________________________________________
Centralizator proba scrisa consilier cadastru gradul II
Centralizator interviu consilier cadastru
Centralizator final consilier cadastru
Centralizator punctaj asistent registrator principal gradul II
Centralizator interviu asistent
Centralizator punctaj consilier economic
Centralizator interviu consilier economic
_____________________________________________________________________________
Lista cadidatilor admisi la concursul(asistent registrator principal gradul II) organizat in perioada 10.03.2016-16.03.2016
Lista candidati admisi asistent grad II concurs 10.03.2016-16.03.2016
Centralizator consilier grad IA PNCCF concurs 11.03.2016-17.03.2016