PCCFF
<

Proiect de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Proiectul de act normativ se afla si pe site-ul A.N.C.P.I., la sectiunea "Legislatie", data finala a dezbaterilor fiind 31.01.2017.
Va rugam ca pana la data mai sus mentionata sa transmiteti propunerile dvs. laServiciu Comunicare, fie pe adresa madalina.iancu@ancpi.ro, fie pe adresa comunicare@ancpi.ro.
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Anunt estimare corecta pret/ha pentru serviciile de inregistrare sistematica
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
INIS viewer - TopRO5
Urmarire cerere - ANCPI
Procedura de realizare a planului de incadrare in zona
Plan de incadrare in zona -pdf
Model cerere extras de carte funciara
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
Memrorandum privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public
Informatii suplimentare
Bilant la 31.12.2015
Buget initial la 07.01.2016
Buget rectificativ 2016
Program achizitii anual 2017
Raport activitate la 31.12.2015
Situatie cheltuieli salariale Ianuarie - Iunie 2016
Bilant 2016
Buget 2017
Informare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
Transparenta veniturilor salariale
__________________________________________________________________________
Anunturi
Lista asistentilor registratori promovati in urma examenului
Lista registratorilor promovati in urma examenului
Anunt tematica bibliografie promovare in grad imediat superior.pdf
Anunt tematica bibliografie promovare din studii medii in studii superioare.pdf
Centralizator rezultate interviu Asistent Registrator Principal debutant
Centralizator rezultate interviu Referent treapta IA
Anunt examen consilier juridic
Tematica si bibliografie consilier juridic
Anunt examen promovare transformare posturi
Anunt examen promovare debutanti
Tematica si bibliografie examen promovare transoformare posturi
Tematica si bibliografie examen promovare debutanti
Centralizator punctaj final examen promovare BIS
Centralizator examen punctaj final concurs promovare biroul economic
Anunt concurs asistent registrator principal debutant
Tematica si bibliografie asistent registrator principal debutant
Anunt concurs referent IA
Tematica si bibliografie referent IA
Lista concurs dosare referent
Lista concurs dosare referent
Lista concurs selectie asistent
Centralizator concurs referent
Centralizatr concurs asistent registrator
Rezultate finale asistent registrator principal debutant
Rezultate finale concurs referent treapta 1