PCCFF
<

Proiect de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Proiectul de act normativ se afla si pe site-ul A.N.C.P.I., la sectiunea "Legislatie", data finala a dezbaterilor fiind 31.01.2017.
Va rugam ca pana la data mai sus mentionata sa transmiteti propunerile dvs. laServiciu Comunicare, fie pe adresa madalina.iancu@ancpi.ro, fie pe adresa comunicare@ancpi.ro.
Programul National de Cadastru si Carte Funciara
Anunt estimare corecta pret/ha pentru serviciile de inregistrare sistematica
Geoportal ANCPI - Imobile eterra
INIS viewer - TopRO5
Urmarire cerere - ANCPI
Procedura de realizare a planului de incadrare in zona
Plan de incadrare in zona -pdf
Model cerere extras de carte funciara
Lista persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate
__________________________________________________________________________
Memrorandum privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public
Informatii suplimentare
Bilant la 31.12.2015
Buget initial la 07.01.2016
Buget rectificativ 2016
Program achizitii anual 2017
Raport activitate la 31.12.2015
Situatie cheltuieli salariale Ianuarie - Iunie 2016
Bilant 2016
Buget 2017
Afis prelucare date cu caracter personal
__________________________________________________________________________
Anunturi
Anunt post asistent registrator principal
Tematica si bibliografie post asistent registrator principal
Centralizator punctaj final concurs din 21.11.2016
Tematica bibiliografie concurs asistent registrator principal debutant
Anunt concurs asistent registrator principal debutant
Lista candidati admisi concurs asistent registrator principal debutant
Centralizator punctaj interviu concurs asistent registrator principal debutant
Centralizator punctaj final concurs asistent registrator principal debutant
Lista candidati admisi respinsi selectie dosare concurs 08.05.2017-12.05.2017
Centralizator puncta proba scrisa concurs as.registrator 08.05.2017-12.05.2017